شرکت شبیه سازان منطق با همکاری شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن

در زمینه امور حسابداری و مالیاتی، تهیه صورت مالی، اظهارنامه و تحریر دفاتر قانونی، تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد مشاوره رایگان می دهد.

زمان برگزاری ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل شرکت شبیه سازان منطق

به دلیل محدود بودن ظرفیت، برای ثبت نام تا دوشنبه ۱۶ اسفند فرصت دارید

زمان برگزاری کلاس سه شنبه  ۱۷ اسفند ۹۵ در محل شرکت منطق ساعت ۱۴:۳۰

تلفن تماس: ۲-۳۲۴۰۳۸۰۰ داخلی ۱

آدرس: خیابان شهید بهشتی، کوچه امامی(کمالی)، پلاک ۲۳ (روبروی دبستان)، طبقه دوم