شرکت شبیه سازان منطق با همکاری شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن

در زمینه امور حسابداری و مالیاتی، تهیه صورت مالی، اظهارنامه و تحریر دفاتر قانونی، تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد مشاوره رایگان می دهد.

زمان برگزاری ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل شرکت شبیه سازان منطق

نظر به لزوم تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه و نیاز مبرم کاربران به یادگیری نحوه استفاده صحیح ، شرکت شبیه سازان منطق اقدام به برگزاری اولین جلسه آموزش رایگان نرم افزار صندوق مکانیزه منطق برای کاربران خود کرده است.

 

به دلیل محدود بودن ظرفیت، برای ثبت نام تا دوشنبه ۱۶ اسفند فرصت دارید

زمان برگزاری کلاس سه شنبه  ۱۷ اسفند ۹۵ در محل شرکت منطق ساعت ۱۴:۳۰

تلفن تماس: ۲-۳۲۴۰۳۸۰۰ داخلی ۱

آدرس: خیابان شهید بهشتی، کوچه امامی(کمالی)، پلاک ۲۳ (روبروی دبستان)، طبقه دوم

نمایشگاه خواروبار از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

آدرس : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان تهران، سالن خلیج فارس، غرفه ۲۲۳

با حضور خود به ما دلگرمی دهید.

حضور شرکت شبیه سازان منطق در نمایشگاه خواروبار از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰