حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری

یکی از مهمترین دغدغه های هر سازمان یا شرکت محاسبه دقیق حقوق پرسنل، بیمه و مالیات می باشد.

نرم افزار حقوق دستمزد منطق برای هر نوع محاسبه حقوقی چاره ای اندیشیده و کاربر به راحتی می تواند سیستم  پرداختی حقوق خود را بر پایه نیازها و نحوه محاسبه حقوق خود تنظیم نماید.

تنظیمات حقوقی، بیمه و مالیات هر کدام قابل شخصی سازی می باشد.

 

انواع محاسبه حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری

 • بر اساس ساعت ورود و خروج : که با دستگاه حضور و غیاب لینک می باشد.
 • بدون ساعت ورود و خروج : ساعت های هر پرسنل اعم از اضافه کاری، کسری کار، مرخصی، ماموریت، جمعه کاری، غیبت و … توسط کاربر در زمان پرداخت حقوق مشخص می شود.
 • روزمزد
 • ساعتی
 • پورسانتی

 

انواع محاسبه بیمه

۱ با احتساب ساعت ورود و خروج

۲ بدون احتساب ساعت ورود و خروج

۳ مبلغ ثابت بیمه

 • انواع محاسبه مالیات بر اساس جداول حقوقی مشخص شده توسط اداره مالیات
 • تعیین تمام مزایا و کسورات در فیش حقوقی
 • پرداخت حقوق پرسنل مجموعه، به صورت لیستی
 • فیش حقوقی بصورت تجمیعی و تکی
 • تعیین موارد چاپ در فیش حقوقی تکی و لیستی
 • ارسال فایل بیمه و دارایی به سازمان های مربوطه، با استفاده از استانداردهای مشخص شده
 • پرداخت وام به پرسنل و پرداخت قسط از حقوق یا بصورت جداگانه
 • مشاهده ریز حساب و سابقه پرسنل
 • گزارش گیری از دریافتی های پرسنل
 • مشاهده ساعات ورود و خروج

و بیشمار امکانات دیگر