واتساپ یکی از محبوب ترین پیام رسان هایی است که روزانه گروه های بسیار زیادی از کاربران را شامل می شود.

یکی از قابلیت های عمده و مهم این اپلیکیشن ارسال پیام های دسته جمعی به کاربران است.

نرم افزار منطق جهت پیشبرد و توسعه کاربران خود، این امکان را فراهم کرد که کاربر از نرم افزار منطق به طرف حساب های ثبت شده در منطق، پیام ( فایلی و متنی ) ارسال کند.