امکان اتصال منطق به نقشه

  1. در پنجره اطلاعات طرف حساب در صورتیکه ادرس مشتری را تایپ کرده باشید با زدن دکمه موقعیت در نقشه، منطق ادرس را به سایت نشان می دهد و موقعیت را دریافت می کند و نقشه را باز می کند تا شما ببینید و بدین شکل موقعیت مشتری در منطق ذخیره می شود و هر زمان که کاربر بخواهد با یک کلیک موقعیت مشتری را در نقشه نمایش می دهد.
  2. در لیست طرف حساب ها  کاربر می توانید موقیعت تمام مشتری های در لیست را در نقشه کنار هم pin شده ببیند.
  3. در وب اپ منطق در زمان انتخاب طرف حساب در فاکتور : دکمه نمایش موقعیت در نقشه را نمایش می دهد.
  4. در برخی گزارشات طرف حساب ها ستون فاصله به کیلومتر نمایش داده خواهد شد

در اینده امکانات بیشتری اضافه خواهد شد.

البته دقت کنید باید در سایت نشان عضو شوید و شارژ بخرید

سایت نشان ماهی صد هزار تومان شارژ رایگان انجام می دهد