نرم افزار حسابداری ویژه فروشندگان موبایل و تجهیزات مخابراتی

 • ثبت گوشی ها و لوازم جانبی موبایل در گروه های مشخص
 • امکان خرید گوشی ها بر مبنای سریال
 • امکان فروش گوشی ها بر مبنای سریال
 • امکان ثبت سریال و بارکد برای کالای ورودی به انبار یا خروجی از آن
 • خرید و فروش گوشی ها براساس بارکد و سریال کالا
 • تعیین میزان سود هر سریال
 • امکان سفارش کالا
 • درصد پورسانت بر اساس هر سریال
 • کاردکس کالا
 • درصد پورسانت از کالا و یا درآمد
 • امکان ردیابی سریال گوشی ها
 • عملیات دریافت و پرداخت
 • فروش اقساطی موبایل با محاسبه سود اقساط
 • یادآوری سررسید اقساط
 • فاکتور فروش و فاکتور خرید
 • پیاده سازی سیستم کامل تعمیرات (زیر بسته تعمیرات) و خدمات گارانتی (دریافت گوشی از مشتری وچاپ رسید، انجام تعمیرات، ثبت اتومات فاکتورخدمات، تحویل به مشتری)
 • گزارشگیری متنوع از وضعیت دستگاههای تعمیری (دریافتی، تعمیرشده، تحویل شده)
 • رأس گیری چک، محاسبه سررسید واقعی تعدادی چک با مبالغ مختلف و در تاریخهای مختلف
 • سقف اعتبار اشخاص
 • طراحی پیشرفته چاپ
 • سطح قیمت فروش برای شخص
 • امکان تعریف کالای سریال دار
 • سطح قیمت کالا و سطوح تخفیف
 • تعریف دسته چک
 • تنظیمات دستگاه کارتخوان
 • معرفی و تنظیم انبارهای مختلف
 • ویزیتور فاکتور فروش
 • ثبت بانک و دسته چک
 • سری فاکتور
 • سفارش خرید و فروش
 • خرید و فروش امانی
 • رأس گیری
 • گزارشات نموداری و گزارشات حسابداری