پشتیبان گیری (Backup) در نرم افزار منطق شامل مواردی نظیر :

  • ذخیره اطلاعات و داده های نرم افزار بر روی فایل پشتیبان
  • امکان بازیابی اطلاعات پشتیبان بر روی نرم افزار منطق
  • امکان تهیه پشتیبان گیری به صورت دستی و اتوماتیک
  • رایت نسخه پشتیبان بر سی دی از داخل نرم افزار
  • مشاهده آرشیو پشتیبان های موجود
  • امکان ذخیره فایل پشتیبان در دو درایو مجزا