برای دانلود بروشور مدیریت منابع سازمانی (ERP) منطق اینجا کلیک کنید.

برای دانلود رایگان نسخه های آزمایشی منطق اینجا کلیک کنید

کدنام ویرایش مناسب برای مشاغلدانلود بروشور
۲۴۲فروشگاهی جامعمغازه ها و فروشگاه های متوسط و بزرگ که نیاز به چاپ بارکد دارنددانلود
۲۵۵فروشگاهی ویژهمغازه ها و فروشگاه های متوسط و بزرگ با شریک و تسهیمدانلود
۲۴۳پیک موتوریپیک موتوری هادانلود
۲۴۴حمل و نقلمؤسسات حمل و نقلدانلود
۲۴۵تاکسیتاکسی سرویس هادانلود
۲۴۶شرکتیشرکت های خصوصی  کوچکدانلود
۲۴۷نشریاتمجلات و نشریات کوچک و متوسطدانلود
۲۴۸رستوران جامعمطبخ ها، فست فود، پیتزا فروشی و یا رستوران های کوچک و یا متوسطدانلود
۲۴۹رستوران ویژهمطبخ ها، فست فود، پیتزا فروشی و یا رستوران های متوسط و یا بزرگ با سریک و تسهیمدانلود
۲۵۰خدمات پس از فروشفروشگاه ها و یا شرکت های خدمات پس از فروش، نمایندگی های لوازم خانگی و …دانلود
۲۵۱پخش(پخش مویرگی)    فروشگاه های پخش عمده و یا مرکز پخش مویرگیدانلود
۲۵۱پخششرکت ها و فروشگاه های پخشدانلود
۲۵۲تولیدی جامعتولیدی های کوچکدانلود
۲۵۳تولیدی ویژهتولیدی های متوسطدانلود
۲۵۴بازرگانیفروشگاه های بزرگ و یا زنجیره ای، شرکت های بازرگانیدانلود
۲۵۶خدماتیشرکت های خدمات منزلدانلود
۲۶۰مدیریت منابع انسانی (ERP)

حسابداری+ امکان محرمانگی اسناد+ امکان تفصیلی شناور + امکان زیرتفصیلی+امکان اموال و دارایی +امکان چند ارزی+ حقوق و دستمزذ پیشرفته + فروش+ انبار+ حقوق دستمزد+بایگانی+ مدیریت پروژه

+ تولید+ امکان برنامه ریزی تولید +گزارش ساز پویا+ مدیریت شعب+مدیریت ارتباط با مشتریCRM+هوش تجاری +داشبوردهای مدیریتی +پیام کوتاه طلایی+ امکان تایم شیت پرسنلی+اتوماسیون اداری

دانلود
۲۶۱اتحادیهاتحادیه ها و اتاق اصناف شهرهادانلود
۲۶۲اتوماسیون اداریمخصوص شرکت ها، کارخانجات و سازمان هادانلود
۲۶۳بازرگانی-تولیدیتولیدی های بزرگدانلود
۲۶۴املاکمشاورین املاکدانلود
۲۶۵ مدیریت ارتباط با مشتریمدیریت ارتباط با مشتری (CRM)دانلود
۲۶۶نمایشگاه اتومبیلنمایشگاه های اتومبیلدانلود
۲۶۷قالیشوییقالیشویی های بزرگ و کوچکدانلود
۲۶۸انبارمدیریت انبار هادانلود
۲۶۹حقوق و دستمزد

مناسب شرکت های و فروشگاه هایی که پرسنل دارند.

دانلود
۲۷۰مدیریت پروژهشرکت های پیمانکاری، تولیدهای پروژه ای
۲۷۱اتوماسیون جامعاتوماسیون اداری + ویرایش  شرکتیدانلود
۲۷۲اتوماسیون ویژهاتوماسیون اداری + ویرایش تولیدی ویژهدانلود
۲۷۳حسابداری محضحسابداریدانلود
۲۷۴اموال و داراییمناسب همه شرکت ها و ارگانها جهت ثبت اموال و دارایی شاندانلود
۲۷۶حسابداری سهامداریحسابداری امور سهام، مناسب برای سبدگردان هادانلود
۱۱۸۱وب اپ منطقمتصل به نرم افزار حسابداری منطقدانلود

بروشور زیر امکانات

 

کدنام زیر امکانشرحدانلود بروشور
۷۱۰حقوق دستمزد پیشرفتهدانلود
۷۱۲اموال و داراییدانلود
۷۱۷تفصیلی شناوردانلود
۱۱۷۸داشبورد مدیریتیدانلود
۱۱۷۶امکان اتصال منطق به فروشگاه اینترنتی ووکامرسیدانلود
۱۲۱۳امکان محرمانگی اسناددانلود
۱۱۶۲امکان چند ارزیدانلود
۲۵۷هوش تجاریدانلود
۱۲۲۲امکان تختهدانلود
۱۲۲۳امکان ارتباط با نقشهدانلود
۱۲۲۵وب اپ فروشگاه اینترنتی منطقدانلود
۱۲۴۰حقوق دستمزد حرفه ای (تعریف عوامل حقوق)دانلود