نرم افزار طراح خبره ویرایش تجاری

10,000,000 تومان

تجاری

شناسه محصول: کد 233 دسته:

توضیحات

در ویرایش تجاری شما می توانید بیش از یک مجله تعریف کرده و در هر مجله نوبتهای چاپی مشخص کنید، و همچنین برنامه قابلیت تعریف کاربران و تعریف اجازه های دسترسی برای آنها را دارد، یعنی برنامه از هر کاربر کلمه عبور می گیرد می توانید مشخص کنید که کدام کاربر با کدام صفحات می تواند کار کند و با کدام صفحات نمی تواند (مثلا می توانید مشخص کنید که کاربری خاص فقط بتواند کلمه وارد کند و نتواند مجله ای جدید و یا نوبت چاپی جدید تعریف کند)

در این ویرایش بانک کلمات دارای ۱۶ تخصص مختلف است بعلاوه اینکه ۲۴ تخصص دیگر وجود دارند که شما می توانید نام آنها را به دلخواه خود تغییر داده و برای آنها در قسمت مدیریت کلمات، کلمه وارد کنید.

در ویرایش تجاری یک نوع دوم جدول کلاسیک وجـود دارد کـه اعـداد آن در داخـل خانه های جدول قـرار مــی گیــرند. در قسمت طراحی الگـوها می توانید از طراحی خودکار الگو برای جداول کلاسیک و کلاسیک ۲ استفاده کنید.