نرم افزار طراح خبره ویرایش حرفه ای

7,500,000 تومان

حرفه ای

شناسه محصول: کد 232 دسته:

توضیحات

در ویرایش حرفه ای شما می توانید یک مجله تعریف کرده و در آن مجله نوبتهای چاپی مشخص کنید، ولی برنامه قابلیت تعریف کاربران و تعریف اجازه های دسترسی برای آنها را ندارد، یعنی برنامه از کاربر کلمه عبور نمی گیرد. در این ویرایش بانک کلمات دارای ۱۶ تخصص مختلف است.