کد

   نام ویرایش

                                                       مناسب برای مشاغل

 دانلود

۲۴۱

فروشگاهی ساده

مغازه ها و فروشگاه های کوچک و یا متوسط که با بارکد خوان و یا فیش پرینتر کار می کنند

دانلود

۲۴۲

فروشگاهی جامع

مغازه ها و فروشگاه های متوسط و بزرگ که نیاز به چاپ بارکد دارند

دانلود

۲۵۵

فروشگاهی ویژه

مغازه ها و فروشگاه های بزرگ با شریک و تسهیم

دانلود

۲۴۳

پیک موتوری

پیک های موتوری

دانلود

۲۴۴

حمل و نقل

مؤسسات حمل و نقل

دانلود

۲۴۵

تاکسی سرویس

تاکسی سرویس ها

دانلود

۲۴۶

شرکتی

شرکت های خصوصی  کوچک

دانلود

۲۴۷

نشریات

مجلات و نشریات کوچک و متوسط

دانلود

۲۴۸

رستوران جامع

مطبخ ها، فست فود، پیتزا فروشی و یا رستوران های کوچک و یا متوسط

دانلود

۲۴۹

رستوران ویژه

مطبخ ها، فست فود، پیتزا فروشی و یا رستوران های متوسط و یا بزرگ با شریک و تسهیم

دانلود

۲۵۰

خدمات پس از فروش

فروشگاه ها و یا شرکت های خدمات پس از فروش

دانلود

۲۵۱

پخش

فروشگاه های پخش عمده و یا مرکز پخش و یا شرکت ها

دانلود

۲۵۲

تولیدی جامع

تولیدی های کوچک

دانلود

۲۵۳

تولیدی ویژه

تولیدی های متوسط

دانلود

۲۵۴

بازرگانی

شرکت ها و یا فروشگاه های بزرگ و یا زنجیره ای

دانلود

۲۵۶

خدماتی

شرکت های خدمات منزل

دانلود

۲۶۱

اتحادیه

مخصوص اتحادیه ها

دانلود

۲۶۲

اتوماسیون اداری

مخصوص شرکت ها، کارخانجات و سازمان ها

دانلود

۲۶۳

بازرگانی-تولیدی

تولیدی های بزرگ

دانلود

۲۶۴

املاک

املاک

دانلود

۲۶۵

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

دانلود

۲۶۶

اتومبیل

مناسب برای مشاغل نمایشگاه اتومبیل

دانلود

۲۶۷

قالیشویی

مناسب برای مشاغل قالیشویی

دانلود

۲۶۰

مدیریت منابع سازمانی(ERP)

فروشگاه های بزرگ و یا زنجیره ای (حسابداری+ فروش+ انبار+ حقوق دستمزدبایگانی+ مدیریت پروژه+ تولید+ گزارش ساز پویا+ مدیریت شعب+ داشبوردهای مدیریتی + اتوماسیون اداری+ پیام کوتاهمدیریت ارتباط با مشتریهوش تجاری)

دانلود

برای دانلود فایل پیش نیاز نسخه های جدید منطق (PishNiaz.exe) اینجا کلیک کنید.