تعریف شرکاء :  در برخی مؤسسات یا شرکت ها بیش از یک نفر سهام دار وجود دارد، بنابراین سود یا زیان مؤسسه به نسبت سهم هر شریک تقسیم می شود.

 1. بعد از باز نمودن پنجره شرکاء، باید در قسمت تنظیمات تعیین نمایید سهم به صورت درصدی است یا تعدادی.
 2. در صورتی که سهم به صورت تعدادی تعریف شود، باید تعداد کل سهام و ارزش هر سهم نیز مشخص گردد.
 3. توجه نمایید که در تعریف شرکا حداکثر میزان سهام نباید از ۱۰۰% (در سهم به صورت درصدی) یا از تعداد کل سهام (در سهم به صورت تعدادی) تجاوز نماید.
 4. با زدن دکمه جدید اطلاعات شریک خود را ثبت نموده و می توانید عکس ایشان را نیز ذخیره نمایید.
 5. با استفاده از دکمه ویرایش می توانید اطلاعات یک شریک را اصلاح نمایید.
 6. دکمه حذف نیز شریک تعریف شده را حذف می نماید.

 

از قابلیت های شرکاء در نرم افزار منطق : 

 • از لیست شرکای خود پرینت بگیرید
 •  پرداخت سود نمایید
 • واریز و برداشت های شرکای خود را ثبت کنید
 • لیست پرداختی های شرکت به شرکاء را ببینید
 • خرید و فروش سهام را انجام دهید

کاربر می تواند در پنجره اول دوره مانده بدهکاری یا بستانکاری اولیه شرکاء را نیز ثبت نماید.