مهمترین بخش حسابداری، پیگیری و نظارت بر چک های پرداختی-دریافتی و تاریخ سررسید آنهاست.

بخش مربوط به اسناد دریافتنی و پرداختنی (چک ها) در نرم افزار منطق ، این امکان را به کاربر می دهد تا با گزارش گیری های دقیق از تمامی چک ها علاوه بر نظارت به  تاریخ سررسید آنها، به راحتی چک ها را تعیین وضعیت نموده و پیگیری دقیق تری داشته باشد.

 

  • قابلیت تنظیم هشدار چک چند روز قبل از تاریخ سررسید چک
  •  امکان چاپ برروی چک های پرداختی (ویرایش پخش به بالا )
  • امکان محاسبه دقیق تنزیل چک های دریافتی و ثبت سند مربوط به آنها
  • تعیین وضعیت چک های دریافتی و پرداختی و ثبت سند برگشتی و یا پاس شده مربوط به هر چک
  • به حساب خواباندن چک هایی که هنوز تاریخ سررسید آن ها نرسیده
  • امکان خرج چک به پرسنل، طرف حساب و شرکاء
  • جستجوی بسیار دقیق چک های دریافتی و پرداختی همراه با امکان چاپ لیست
  • امکان ذخیره تصویر چک  ( ویرایش پخش به بالا )
  • امکان رأس گیری زمانی و مبلغی چک ها
  • قابلیت ذخیره تاریخچه تغییرات و تصویر چک ( ویرایش پخش به بالا )