نرم افزار هوش تجاری منطق اولین و تنها نرم افزاری است که قابلیت پیش بینی فروش را ارائه کرده است. در این نرم افزار شما قادر خواهید بود در محیط ساده و کاربردی مقدار فروش هر کالا را پیش بینی کرده و از گزارشات مفیدی در این خصوص بهره ببرید.

 

از جمله قابلیت های پیش بینی میزان فروش در نرم افزار منطق :

 •  استفاده از چندین روش آماری معتبر برای انجام پیش بینی
 • امکان انجام پیش بینی بدون محدودیت زمانی
 • امکان ایجاد بازه اعتبار اطلاعات گذشت
 • دسته بندی کالاها از منظر صحت اعتبار
 • امکان مشاهده پیش بینی برای تمام کالاها
 • نمایش درصد صحت پیش بینی
 • مدیریت خرید
 • رسم نمودار روند کلی فروش
 •  ارائه گزارشات تحلیلی

 قابلیت های آتی :

 • تعیین حجم خرید
 • برآورد سود و زیان خریدهای آتی
 • ایجاد و ذخیره سازی قالب های پیش بینی