آقای مقداد ابراهیمی با بیش از ۳۰ سال سابقه در زمینه حسابداری و امور مالیاتی از همکاران شرکت شبیه سازان منطق میباشند در امور زیر بهترین مشاور برای سازمان شما خواهند بود.

  • طراحی و اصلاح گردش مالی
  • نظارت و کنترل روزانه اسناد مالی
  • امور مالیاتی ( ارزش افزوده – معاملات فصلی )
  • تحریر دفاتر مالی قانونی ( معین، روزنامه و کل )
  • دفاع مالیاتی
  • بررسی حسابهای دوره مالی سنواتی
  • کنترل و نظارت کلی بر امور مالی

شماره تماس : ۰۹۱۲۵۶۰۲۳۴۹