صورت های مالی چیست ؟

نتیجه فعالیت یک شرکت در یک دوره زمانی خاص در گزارش هایی ارائه می شود که به آنها صورت های مالی گفته می شود. این گزارش ها دارای چارچوب و شکل خاصی می باشند که باید اصول حسابداری و استانداردهای مربوطه رعایت شود تا دقیق ترین و جامع ترین گزارشات درباره وضعیت و فعالیت شرکت ارائه گردد.

هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی :

انعکاس اطلاعات به صورت خلاصه و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، به گونه ای که ذینفعان بتوانند از آن برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی خود ( به منظور پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مبلغ یا زمان ، عدم قطعی نبودن جریان های نقدی احتمالی )، استفاده کنند.

انواع صورت های مالی

۱-ترازنامه

۲-صورتحساب سود و زیان انباشته

۳-صورتحساب گردش سود و زیان

۴-صورت گردش وجوه نقد

۵-صورت های مالی میان دوره ای

۶-صورت سرمایه

برخی از زمینه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی:

  • بررسی نسبت های نقدینگی، ارزیابی و بررسی میزان توان مالی شرکت در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی.
  •  بررسی استفاده بهینه از دارایی های ثابت و منابع سرمایه ای
  • بررسی وضعیت ساختار سرمایه و ساختار منابع انسانی
  •  بررسی توان و قدرت واحد تجاری در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیم
  •  تجزیه تحلیل اقلام هزینه و بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته
  •  بررسی نسبت های عملیات از جمله گردش کالا و تولی جهت تحلیل فرآیند از هنگام تامین مواد اولیه، تولید و مدت انتظار برای توزیع و فروش و نهایتا دوره نقد شدن آن