• منطق ویرایش تولیدی ویژه (کد253)

مناسب برای توليدی ها و کارگاه های متوسط و بزرگ

 طرف حساب ها

 • تعريف طرف حساب ها به تعداد دلخواه  در دو سطح با ثبت ريز اطلاعات شخصی آنها و قابلیت مشاهده ریز فعالیت های هر کدام
 • امکان تعيين حد اعتبار نسيه و چک برای هر طرف حساب 
 • تعيين بازارياب ثابت برای هر طرف حساب 
 • تعريف تخفيف ثابت يا متغير برای طرف حساب ها 
 • اصلاح لیستی طرف حساب ها و ذخیره تصویر هر طرف حساب 
 •  قابلیت تعریف کلاس قیمت برای گروه طرف حساب ها 
 • امکان غير فعال کردن طرف حساب ها و یا انتقال اشخاص بد حساب در ليست سياه
 • تاریخچه تغییرات مشخصات طرف حساب ها اعم از : نام، گروه، حد اعتبار و شرایط کاری ( با خرید امکان طرف حساب های پیشرفته )
 • جستجوی پيشرفته طرف حساب ها در ليست با استفاده از فيلتر های کاربردی براساس اطلاعات شخصی  ثبت شده طرف حساب ها 
 • مشاهده ریز حساب (گزارش گردش دفتر تفضیلی ) و سابقه هر طرف حساب با قابليت نمايش فاکتور ها اعم از : خريد/فروش، برگشت از خريد/فروش، اماني داده/گرفته شده، خريد/فروش خدمات و فروش نسيه
 • مشاهده ليست دريافت و پرداخت های نقدی هر طرف حساب با قابلیت تعیین بازه ی زمانی
 • گزارش از لیست چک های دریافتی/پرداختی هر طرف حساب اعم از پاس شده، خرج شده، برگشتی و ...
 • مشاهده شرح بدهکاری و يا بستانکاری طرف حساب با نمايش سند، تاريخ، شرح، مبلغ مانده بدهکار و يا بستانکار
 • نمايش ليست کالاهای خریداری و يا فروخته شده به يک طرف حساب یا مرجوعی، با جزئیاتی مانند نام کالا، تعداد کالا، ميانگين فروش، جمع ریالی، سود و ...
 • گزارش طرف حساب های راکد و سودآور با شرح نام و مشخصات، تاریخ و شماره آخرین سند با مانده بدهکاری و یا بستانکاری 

پرسنل 

 • امکان تعريف پرسنل به تعداد دلخواه با تعيين سمت سازمانی 
 • ثبت ریز مشخصات پرسنل با امکان ذخیره پرونده های مربوط به هر فرد به همراه اطلاعات تکمیلی و سفارشی 
 • قابلیت ثبت ساعات ورود و خروج هر یک از پرسنل 
 • تعیین حقوق ثابت و پورسانتی برای پرسنل با امکان انتخاب و محاسبه پورسانت پرسنل (ویزیتور، مأمور پخش و مأمور وصول ) در هر فاکتور با قابلیت گزارش گیری  
 • امکان پرداخت حقوق و مساعده به صورت نقدی و یا چک  با ثبت خودکار سند در سابقه پرسنل 
 • مشاهده لیست حقوق همراه با ریز اطلاعات و قابلیت چاپ فيش حقوقی
 • امکان گزارش گيری از سابقه و ریز حساب  پرسنل در بازه زمانی دلخواه 
 • مشاهده ليست تمامی دريافت و پرداخت های نقدی، نسيه، چکی و مساعده پرسنل
 • امکان ثبت سند تسويه حساب با امکان گزارش گيری

شرکا

 • تعریف شرکای یک مجموعه با ریز مشخصات و ثبت سهم سرمایه هر شریک درصدی/تعدادی با ارزش هر سهم 
 • ثبت تمامی عملیات مالی مربوط به هر یک از شرکا 
 •  گزارش از ریز حساب ( گزارش گردش دفتر تفضیلی ) هر شریک
 • مشاهده لیست شرکا با قابلیت چاپ و امکان پرداخت سود، لیست پرداخت سودها و ... 

مواد اوليه 

 • امکان تعريف مواد اوليه به تعداد نامحدود و ثبت تمامی اطلاعات پايه مرتبط به آن ها 
 • ثبت انواع مواد اولیه در سه سطح با تخصیص کد، بارکد و تعیین واحد هر کالا مانند: عدد، متر، تن ، کيلوگرم، مثقال، کارتن و ... با قابلیت تعریف واحد دوم 
 • تعیین مقدار حداقل و حداکثر و نقطه سفارش برای هر کالا با تعریف 4 نوع مشخصات فنی
 • قابلیت ذخیره تصویر هر کالا 
 • قابلیت حذف، ویرایش و یا غیرفعال نمودن هر کالا بصورت تک یا لیستی با قابلیت انتقال کالا از گروهی به گروه دیگر 
 • نمايش ليست تأمين کنندگان، فروشندگان و خريداران مواد اوليه و تاریخچه قیمت خرید
 • نمايش موجودی مواد اوليه در هر انبار (با تعریف انبار های مختلف) با قابلیت فعال یا غیر فعال نمودن هر انبار 
 • قابلیت تعیین قیمت فروش و خرید بصورت تک یا گروهی، افزایش و یا کاهش قیمت کالاها و تعیین درصد تخفیف، عوارض و مالیات بصورت تکی و یا گروهی
 • نمایش  گزارش گردش کالا و کاردکس کالا  و اول دوره
 • گزارش مواد مصرفی به همراه میانگین و جمع مبلغ با فیلترهای جستجویی نظیر تاریخ، گروه اصلی/فرعی، انبار و یا براساس یک کالای تولیدی 

کالاها و کالاهای توليدی

 • امکان تعریف کالا به تعداد نامحدود و ثبت تمامی اطلاعات پايه مرتبط به آن ها 
 • ثبت انواع کالا در سه سطح با تخصیص کد، بارکد و تعیین واحد هر کالا مانند: عدد، متر، تن ، کيلوگرم، مثقال، کارتن و ... با قابلیت تعریف واحد دوم 
 • تعیین مقدار حداقل و حداکثر و نقطه سفارش برای هر کالا با تعریف 4 نوع مشخصات فنی
 • امکان ایجاد کالا با واحدی دیگر و تعریف واحد دوم و سوم سفارشی برای هر کالا و انتخاب در هنگام ثبت فاکتور 
 • قابلیت ذخیره تصویر هر کالا 
 • امکان تعیین کد یا بارکد براساس گروه کالا، تخصیص کد رشته ای و یا ایجاد شماره سریال به ازای هر کالا 
 • قابلیت حذف، ویرایش و یا غیرفعال نمودن هر کالا بصورت تک یا لیستی با قابلیت انتقال کالا از گروهی به گروه دیگر 
 • نمايش ليست تأمين کنندگان، فروشندگان و خريداران مواد اوليه، کلاس قیمت و تاریخچه قیمت فروش
 • تعريف فرمولاسيون توليد (مواد اولیه و روند تولید ) به ازای هر کالای تولیدی با قابلیت ثبت هزينه های سربار ثابت و یا متفرقه 
 • قابلیت تنظیم برای ثبت سند تولید بعد از هر فاکتور فروش، بصورت اتوماتیک 
 • امکان بروز رسانی قيمت ها در فرمولاسيون تولید
 • محاسبه بهای تمام شده به صورت خودکار با تعيين روش محاسبه سود
 • امکان گزارش گيری از تمامی سندهای توليد براساس تاريخ ، شماره سند و انبار 
 • قابلیت تعیین 10 قیمت فروش و 5 قیمت خرید برای هرکالا با امکان تعیین نام برای هر قیمت 
 • مشخص نمودن کد جانمایی در انبار برای هر کالا با تعیین سایز، وزن و بسیاری جزئیات دیگر 
 • نمايش موجودی کالاها در هر انبار (با تعریف انبار های مختلف) با قابلیت فعال یا غیر فعال نمودن هر انبار 
 • قابلیت تعیین قیمت فروش و خرید بصورت تک یا گروهی، افزایش و یا کاهش قیمت کالاها و تعیین درصد تخفیف، عوارض و مالیات بصورت تکی و یا گروهی
 • نمایش  گزارش گردش کالا و کاردکس کالا  و اول دوره
 • گزارش کالاهای تولیدی به همراه میانگین و جمع مبلغ با فیلترهای جستجویی نظیر تاریخ، گروه اصلی/فرعی، انبار و یا براساس یک مواد اولیه

فاکتورها

 • ثبت انواع فاکتور از قبیل فاکتور خرید/فروش، پیش فاکتور خرید/ فروش، فاکتور ضایعات، برگشت از خرید/فروش،فاکتور خرید/فروش خدمات، فاکتور خرید/فروش امانی 
 • مشاهده سوابق مشتريان در زمان ثبت فاکتور (اعم از تعداد فاکتورها، مبلغ بدهکاری/ بستانکاری، چک و ... )
 • امکان مشاهده قيمت های مختلف يک کالا در لحظه ثبت فاکتور با قابلیت انتخاب قیمت مورد نظر 
 • ثبت درصد یا مبلغ تخفیف، عوارض، ماليات و کرايه حمل روی مبلغ کل  فاکتور با قابلیت تعریف اضافات و کسورات توسط کاربر 
 • تعیین نحوه تسویه فاکتور به صورت نقد، نسیه، چک و یا تجمیعی 
 • قابلیت تبدیل از پیش فاکتور و تسویه فاکتور امانی 
 • امکان تعیین نحوه دریافت/پرداخت فاکتور بصورت تجمیعی : صندوق، کارتخوان، واریز به حساب با ثبت شماره رسید 
 • قابلیت تعیین و ثبت چک، شرایط و زمان تسویه، نحوه حمل همراه با ریز مشخصات فاکتور 
 • اعمال تخفیف(درصد/ ریال ) به صورت سطری (برای هر ردیف کالا) و یا روی کل مبلغ فاکتور و با امکان تعیین بن/کارت تخفیف
 • قابلیت ایجاد فاکتور موقت و ثبت هزینه در فاکتور 
 • امکان فروش/خرید کالا از چند انبار مختلف در یک فاکتور فروش/خرید (به صورت سطری)
 • قابلیت رند کردن مبلغ کل فاکتور تا عدد دلخواه 
 • تعیین محاسبه اقساط در فاکتور با دو روش محاسبه بهره رأس یا بازاری با تعیین تعداد قسط، فاصله قسط و بسیاری جزئیات دیگر 
 • تعریف توضیحات پیش فرض برای فاکتور با امکان ضمیمه نمودن فایل های مربوطه

 • امکان ثبت همزمان  کالا و خدمات در هر نوع فاکتور 
 • صدور فاکتور فروش نقدی  با امکان اتصال به فیش پرینتر، دستگاه کارتخوان و تعریف بارکد دستی خودکار 
 • فاکتور فروش نقدی با 196دکمه برای کالاهای پرفروش، امکان گروه بندی دکمه ها و صدور فاکتور موقت تا 10عدد 

 • قابلیت کپی ردیف های فاکتور و درج در فاکتور های دیگر با قابلیت ایجاد تغییرات 
 • انجام عملیات ریاضی (ضرب، جمع و ...) بر بهای اقلام فاکتور 
 • مشاهده جزئیات کالا/خدمات در فاکتور از قبیل موجودی، آخرین قیمت فروش/خرید، کاردکس و ...
 • سفارش کالا با امکان ثبت روند آن از زمان تأیید تا  قطعی شدن فاکتور با قابلیت گزارش گیری از وضعیت فاکتور های سفارش کالا
 • قابلیت صدور حواله خروج کالا و گزارش حواله کالاهای فاکتور فروش

- تعریف پروژه و مرتبط نمودن آن با تمام اسناد صادره و امکان مشاهده ریزحساب  هر کدام (گزارش گردش دفتر تفضیلی)

گزارشات 

 • گزارش مطالبات ( بدهکاران و بستانکاران ) با انواع فیلتر جستجو مانند : تاریخ، مبلغ، بازاریاب، مأمور وصول و ... با قابلیت ارسال پیام کوتاه
 • گزارش جامع طرف حساب با ریز اطلاعاتی از قبیل مجموعه تعدادی و ریالی فاکتور های خرید و فروش هر طرف حساب، شرح هر فاکتور با ذکر جزئیات، شرح اقلام هر فاکتور با نمایش چک های دریافتی و پرداختی در بازه زمانی دلخواه 
 • گزارش گردش کالا با جزئیاتی مانند موجودی اول دوره ،تعداد و میانگین قیمت خرید/ فروش و تفاضل، آخرین قیمت خرید و فروش و تخفیف، موجودی و جمع مبلغ و ... با فیلترهای جستجو اعم از نام/ کد و یا بارکد کالا با قابلیت انتخاب یک یا تمامی انبار ها در تاریخ مورد نظر
 • مشاهده گزارشات دقیقی از جمله صورت سود و زیان، گزارش صورت سرمایه، گزارش هزینه ها و ...
 • گزارش کاردکس کالا ( تعدادی) با جستجو براساس نام/ کد و یا بارکد کالا با قابلیت انتخاب یک یا تمامی انبار ها در تاریخ مورد نظر با شرح سند، تاریخ و ساعت، مقدار وارده/صادره، مانده و ...
 • مشاهده آمار فروش مقایسه ای، آمار فروش به طرف حساب ها و گزارش طرف حساب های راکد 
 • گزارش/آمار خرید و فروش کالا/خدمات برای مشاهده جمع و تعداد خرید و فروش، جمع و درصد سود ناخالص و میانگین درصد سود، نام خریدار یا فروشنده، جمع کسورات و اضافات و ... با فیلترهای جستجویی نظیر تاریخ، شماره فاکتور، نام طرف حساب، پرسنل، پرسودترين و کم سود ترين کالا، بيشترين خريد و فروش، يک گروه اصلی و فرعی خاص و ...

 • گزارش کالاها از قبیل کالاهای فاقد موجودی، با موجودي، زيرحداقل و حداکثر موجودی، بدون خريد و فروش، بدون مراوده براساس تاريخ، گروه اصلی و فرعی و ... 
 • گزارشات جامع و کاربردی همچون عملکرد نموداری ماه ها، اطلاعات کل دوره مالی، دفتر فروش و نمودار پیش بینی نقدینگی
 • گزارشات نموداری، دايره ای و خطی ماهانه و روزانه براساس فروش و درآمد، هزينه، چک ، سود خالص و سود فاکتور و ...
 • ارائه گزارش فصلی خرید و فروش طبق استاندارد اداره مالیات
 • گزارش اعلام موجودی در انبارها اعم از ضايعات، توليد، مواد اوليه و ...
 • گزارش صورت سرمایه و صورت سود و زیان براساس تاریخ

خزانه داری

 •  تعريف سرفصل جديد برای حساب های مرتبط به خزانه اعم از(حساب بانکی، صندوق، تنخواه گردان و ...)
 • امکان ثبت درآمد ها و هزينه های ثابت و متغير 
 • ثبت عملیات واریز و برداشت صندوق و حساب، دریافت و پرداخت (تجمیعی) از/به طرف حساب، مراودات بین صندوق و حساب و دریافت و پرداخت (نقدی ) از/ به طرف حساب با چاپ روکش سند 
 • امکان ثبت انواع چک دریافتی / پرداختی با قابلیت تعیین وضعیت آن از جمله پاس شده/نشده، خرج چک، برگشت، ابطال، تنزیل، رأس گیری، به حساب خواباندن و یا عودت همراه با عملیات لیستی چک ها 
 • مشاهده ریزحساب با شماره و شرح سند، ساعت/تاریخ و ... با امکان چاپ و اجازه دسترسی برای کاربر خاص
 • امکان تعریف دسته چک همراه با چاپ روی چک و ذخیره تصویر چک

حسابداری

 • انواع گزارشات دفتر روزنامه، کل، معين و تفضيلی
 • امکان ثبت سند دستی و خودکار به صورت دوبل و یا مرکب 
 • سفارش سازی کدینگ حسابداری در اسناد اتوماتیک 
 • امکان ايجاد، ويرايش و یا حذف کدينگ حسابداری 
 • صورت ترازنامه آزمایشی دو ستونی و چهار ستونی دفاتر کل و معين و تفضیلی و دفتر معین تمام حساب ها 
 • امکان قطعی و برگشت از قطعی کردن اسناد 
 • تنظيم ستون های دفتر روزنامه مطابق با دفاتر مالياتی
 • امکان تعیین تعداد سطر های دفاتر مالی مطابق با دفاتر پلمپ شده 

 • جستجوی سريع در ساختار درختی
 • جستجوی سر فصل حساب مورد نظر با مشاهده مانده و ریز گردش مالی 
 • امکان تبدیل واحد پول (ریال به تومان / تومان به ریال) با اعمال بدون نقض در تمامی اسناد و داده های ثبت شده 
ابزارها 

- امکان پشتیبان ­گیری به صورت دستی و یا خودکار با تعیین مسیر دلخواه برای ذخیره فایل و یا رایت روی سی دی به صورت مستقیم، با قابلیت بازیابی اطلاعات

- تعریف کاربر به صورت نامحدود با تعیین سطح دسترسی بسیار پیشرفته و یادداشت بین کاربران با امکان چاپ نام کاربر در انواع چاپ

- ابزار های کاربردی از جمله دفترچه تلفن، تقویم، لیست وظایف، ماشین حساب، امکان طراحی و چاپ بارکد، چاپ پاکت نامه، ورود اطلاعات از طریق فایل اکسل و قابلیت ارسال پیام کوتاه (با خرید امکان )  

- امکان اتصال به دستگاه های چاپ بارکد، کالرآیدی 4،2و8 خط، نمایشگر مشتری و دستگاه های کارتخوان بانک  و دستگاه ضبط مکالمات

- قابلیت اجرا تحت شبکه محلی و یا اینترنتی با تعداد نامحدود سیستم 

کالا
امکان دو واحدی نمودن دارد
تخفیف تعیین دو سطح تخفیف برای کالاها به صورت سطری و کلی در فاکتور
تصویر کالا دارد
سطح بندی کالاها دو و سه سطحی
فرمولاسیون تولید ثبت فرمولاسیون برای کلاهای تولیدی و امکان انتخاب یک کالای تولیدی به عنوان مواد اولیه برای کالای تولیدی دیگر
قیمت های فروش ده عدد
مالیات و عوارض تعیین مالیات و عوارض به صورت سطری و کلی در فاکتور
مواد اولیه تعریف مواد اولیه و کسر خودکار به هنگام ثبت سند تولید
کالای تولیدی تعریف کالای تولیدی با محاسبه بهای تمام شده متشکل از مواد اولیه و هزینه های سربار
کلاس های قیمت دارد
ثبت خصوصیات کالا ثبت قیمت خرید و فروش کالا, موجودی اولیه, کد جانمایی در انبار و سایر مشخصات کالا تامین کنندگان کالا, مشاهده خریداران و فروشندگان کالا, تاریخچه قیمت خرید و فروش و...
محاسبه سود کالاها (میانگین) محاسبه سود کالاها بر اساس مواد تشکیل دهنده به صورت میانگین موزون
انبار
انبار امکان تعریف انبار به تعداد دلخواه
انبار گردانی دارد
جابه جایی بین انبارها دارد
صدور حواله از انبار دارد
فاکتور
ثبت پرسنل در فاکتور ثبت سه پرسنل در فاکتور و محاسبه دقیق پورسانت تعریف شده
حواله کالاهای فاکتور فروش دارد
فاکتور ثبت انواع فاکتور و تعیین انبار مربوطه برای هر سطر یا کلی, ویرایش , حذف و چاپ ,
فاکتور خرید خدمات دارد
فاکتور قسطی دارد
فاکتورهای امانی دارد
فایل ضمیمه و هزینه دارد
پیش فاکتور خرید دارد
خزانه داری
تنزیل چک دارد
ثبت مراحل چک پیگیری مراحل چک و تعیین وضعیت چک های دریافتی و پرداختی
حسابهای بانکی تعریف حساب های بانکی به تعداد دلخواه , واریز و برداشت از حساب های بانکی, امکان مراوده بین حساب های بانکی و صندوق ها
دسته چک دارد
راس گیری چک دارد
صندوق تعریف حساب های بانکی به تعداد دلخواه , واریز و برداشت از حساب های بانکی, امکان مراوده بین حساب های بانکی و صندوق ها
چاپ روی چک دارد
حسابداری
بستن حساب ها دارد
تراز حساب های معین دو ستونی و چهار ستونی
تراز حساب های کل دو ستونی و چهار ستونی
درآمد و هزینه دارد
دفتر تفضیلی دارد
دفتر روزنامه دارد
دفتر معین دارد
دفتر کل دارد
سند دستی دارد
مدیریت کدینگ حسابداری دارد
نمایش اسناد دارد
طرف حسابها
دسته بندی طرف حساب دو و سه سطحی
مشتریان تعریف طرف حساب ها, امکان دریافت و پرداخت تخفیف, تعیین حداکثر اعتبار

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

منطق ویرایش تولیدی ویژه (کد253)

 • تولیدکننده: منطق
 • مدل کالا: 253
 • موجودی: در انبار
 • 498,000 تومان


کالاهای مرتبط

منطق ویرایش تولیدی جامع (کد252)

منطق ویرایش تولیدی جامع (کد252)

مناسب برای توليدی ها و کارگاه های کوچک طرف حساب هاتعريف طرف حساب ها به تعداد دلخواه با ثبت ريز اطلاعات شخصی آنها و قابلیت مشاهده ریز فعالیت های ه..

348,000 تومان

منطق ویرایش بازرگانی تولیدی (کد263)

منطق ویرایش بازرگانی تولیدی (کد263)

مناسب برای شرکت های تولیدی و بازرگانی  طرف حساب هاتعريف طرف حساب ها به تعداد دلخواه با ثبت ريز اطلاعات شخصی آنها و قابلیت مشاهده ر..

1,048,000 تومان

طرف قرارداد با اتاق اصناف البرز عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور داراي مجوز از مرکز توسعه و فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال