پروژه های انجام شده

  • اوایل سال  1395

 استقرار و آموزش نرم افزار منطق در اتحادیه املاک کرج


  • زمستان 1394

عقد قرارداد با اتحادیه املاک کرج جهت راه اندازی و یکپارچه سازی نرم افزارهای اتوماسیون اداری، حسابداری، اموال و دارایی، حقوق و دستمزد، مدیریت پرونده های اعضا، سیستم ثبت شکایت و بازرسی.


  • اوایل سال 1394

استقرار و آموزش نرم افزار منطق در اتاق اصناف مرکز استان البرز و 64 اتحادیه زیر مجموعه آن.


  •  پاییز 1393

بستن قرار داد با اتاق اصناف مرکز استان البرز جهت راه اندازی و یکپارچه سازی سیستم های مالی و اداری اتاق اصناف و 64 اتحادیه زیر مجموعه آن.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

طرف قرارداد با اتاق اصناف البرز عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور داراي مجوز از مرکز توسعه و فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال