هدف گذاری فروش در نرم افزار منطق


اولین نکته مهم و حیاتی در فرایند برنامه ریزی، تعیین اهداف سازمانی است.

هدف، عنصر اصلی برنامه ریزی است، لذا تمامی وظایف مدیران سازمان ها اعم از برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی و کنترل به منظور دستیابی به این اهداف می باشد.

اهداف که در واقع مبنای برنامه ریزی و هسته اصلی هر سازمانی است، دقیقا مشخص می کنند که سازمان به کجا می خواهد برود و چه چیزی را باید به دست آورد.
قابلیت ها :

 • امکان هدف گذاری بر روی سرمایه، طرف حساب ها، فروش، صندوق، حساب های بانکی، چک ها و... 
 • امکان هدف گذاری برای مجموعه ای از محصولات و یا مجموعه ای از گروه های محصولات.
 • امکان هدف گذاری برای تمام کالا ها و محصولات.
 • امکان در نظر گرفتن طرف حساب ها و بازار های هدف در هدف گذاری.
 • مدت زمان اعتبار هدف تعریف شده.
 • امکان هدف گذاری بر مبنای تعداد فروش، مبلغ فروش و سود حاصل از فروش محصولات.
 • دارای زمان بندی و ارائه گزارش جامع از مقایسه وضعیت فعلی با هدف

 • امکان گزارش گیری زمانی.
 • امکان ذخیره سازی گزارشات هدف فروش.
 • امکان هدف گذاری تلفیقی بر روی محصول و کالا.
 • امکان تعیین اولویت و درجه اهمیت برای هر هدف فروش.

 • رسم نمودار مقایسه ای از میزان فروش و میزان هدف.
 • بهنگام سازی روزانه هدف.
 • دارای محیط ساده و کاربر پسند.
 •  ارائه گزارش کاربردی و مشخص کردن میزان پیشرفت در هدف.
 • داشبورد زمانی برای زمان بندی هدف گذاری.
 • نمایش علت شکست و یا پیروزی هدف گذاری.


مقایسه کالا (0)


ویرایش جامع ERP منطق (کد 260)
نمايش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)
طرف قرارداد با اتاق اصناف البرز عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور داراي مجوز از مرکز توسعه و فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال