اتصال نرم افزار منطق به دستگاه های کالر آیدی جهت نمایش اشخاصی که تماس گرفته اند

  • مشاهده ریز اطلاعات اشخاص هنگام تماس
  • ثبت شخص جدید یا ویرایش نمودن اطلاعات شخص تماس گیرنده
  • ثبت خودکار تماس در ریز اطلاعات مشتریان همراه با تاریخ و کاربر مکالمه کنند
  • ثبت آنی فاکتور برای اشخاصی که تماس گرفته اند بدون نیاز به انتخاب مجدد
  • مشاهده کاربر تماس گیرنده یا دریافت کننده
  • مشاهده ساعت تماس، ساعت پایان و مدت مکالمه
  • امکان ثبت توضیحات تماس در هنگام مکالمه
  • مشاهده تماس های ورودی و خروجی
  • امکان تماس از داخل نرم افزار
  • امکان اتصال کالر آیدی ۲ خط، ۴ خط و یا ۸ خط

و بسیاری امکانات دیگر.