در این سیستم تمرکز عمده بر روی تحلیل و بررسی محصولات عرضه شده می باشد.

مواردی مثل تعیین قیمت یک محصول به نحوی که هم برای شرکت یا فروشگاه سود دهی داشته باشد و هم بتواند رضایت مشتریان را جلب کرده و به جذب مشتریان بیشتر کمک نماید.

 

امکانات تحت پوشش این زیرسیستم عبارتند از :