امکان اطلاعات سفارشی در نرم افزار منطق ، در تمامی پنجره های نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری منطق فعال می باشد.

به راحتی میتوان مواردی که در پنجره ها وجود ندارد و شما به آن احتیاج دارید را تعریف نمود؛ مانند یک برنامه نویسی ساده.

آیا تا به حال شده در زمان ثبت اطلاعات داخل نرم افزار نیاز به اضافه نمودن فیلدهای جدید داشته باشید ؟

برای تعریف فیلدهای جدید در این پنجره دکمه تنظیمات را زده و موارد دلخواه خود را اضافه نمایید.