زیر امکان تتا مخفف تجزیه و تحلیل آماری است که در نرم افزار منطق به کاربر امکان می دهد :

هر لیستی در هر پنجره ای از منطق را با یک دکمه به پنجره تتا ارسال کند (با کلیک راست روی سرستون هر لیست).

نسخه اولیه زیر امکان تتا در منطق در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ آماده شده است.

برای خرید این زیر امکان به مبلغ ۱۰ میلیون تومان (تا پایان سال ۱۴۰۲) با واحد فروش تماس بگیرید

هدف ایده آل تتا این است که : مدیران یا حسابدارانی که دانش آماری و دانش کار با نرم افزار های آماری را ندارند بتوانند از طریق آن عملیات و گزارشات آماری کاربردی را بسیار ساده داخل خود نرم افزار منطق استفاده کنند. (امیدواریم که تا پایان سال ۱۴۰۳ به این هدف برسیم)

هر جدولی که در پنجره تتا آورده شود امکانات زیر را خواهد داشت :

مشاهده آمار هر ستون

درج ستون جدید

مرتب کردن داده های ستون
استاندارد کردن داده های ستون
دسته بندی داده ها


ایجاد جدول فراوانی
رگرسیون

نمودار میله ای
نمودار دایره ای
نمودار خطی
نمودار مستطیلی

——————————

امکان بسیار جالب دیگر : امکان ذخیره هر جدول در دیتابیس منطق است. بصورت گروه بندی و امکان تعیین عنوان برای هر گزارش (و امکان مشاهده آن در هر زمان که بخواهید).


با ایجاد نمودار مستطیلی برای هر ستون می توانید مقادیر را به N دسته تقسیم کنید و تتا نمودار را براساس تعداد مقادیر در هر دسته نمایش می دهد:

تاریخچه تغییرات

۱۴۰۲/۱۲/۰۹ : امکان کپی یک ستون از تتا به اکسل یا از اکسل به تتا یا از تتا به تتا

۱۴۰۲/۱۲/۱۰ : امکان Copy/Paste یک یا چند ستون بصورت هوشمند براساس مقدار یک ستون خاص (معیار)

۱۴۰۲/۱۲/۱۲: امکان جای گذاری یک مقدار با مقداری دیگر فقط در یک ستون

۱۴۰۲/۱۲/۱۴: نمودار دایره ای براساس دو ستون:

یک مثال عملیاتی : می خواهید بدانید چند درصد از فروش امسال را بازاریابان مرد و چند درصد را بازاریابان زن داشته اند
۱٫ از گزارش ساز از جدول پرسنل سه ستون کد و نام و جنسیت پرسنل رو میگیرید و از گزارش نهایی خروجی تتا می گیرید
۲٫ در تتا از امکان جایگذاری در یک ستون استفاده می کنید و مقادیر صفر در ستون جنسیت را با کلمه زن و مقادیر یک را با کلمه مرد جایگزین می کنید
۳٫ از امار فروش پرسنل گزارش فروش را می گیرید و از آن هم از ستون های کد و نام و فروش پرسنل خروجی تتا می گیرید
۴٫ حال دو تتا دارید با تعداد ردیف های احتمالا متفاوت و ترتیت متفاوت : از تتای اول توسط ستون جنسیت را بر مبانی ستون کد با امکان خاص کپی هوشمند در تتا در حافظه کپی کنید و سپس در ستون دوم جایگزاری هوشمند کنید
۵٫ حال در تتای دوم ستون های کد و نام و جنسیت و مبلغ را دارید، حال می توانید نمودار دایره ای براساس دو ستون بگیرید : جنسیت و مبلغ