دستگاه حضور و غیاب

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کنترل تردد

توضیحات

سیستم حضور و غیاب شامل مجموعه‌ای از سخت ‌افزارها و نرم‌افزارهای متنوع جهت کنترل تردد پرسنل  در سازمان‌ها، مجموعه‌ها، کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مختلف با اهداف زیر میباشد:

– شناسایی افراد مجاز برای ورود و خروج

– ثبت رکورد ورود و خروج افراد در سخت‌افزارهای مرتبط

– انتقال رکوردها از حافظۀ داخلی دستگاه‌ها به نرم افزارهای گزارش‌دهی مربوطه

– گزارش‌گیری از موارد اداری مربوط به حضور افراد

– ارائه خروجی مناسب جهت برنامۀ دستمزد برای محاسبه دریافتی ماهانه شخص