افزایش رضایتمندی مشتریان از جمله عوامل بسیار مهم در مدیریت بازاریابی و فروش یک مجموعه محسوب می شود.

در واقع رضایت مشتری متأثر از متغیر های بسیاری در حوزه کسب و کار است که خدمات مشتری  یکی از مهم ترین آن ها محسوب شده و ارتباط تنگاتنگی با آن دارد و این امر بر تداوم و کیفیت ارتباط مشتری با یک مجموعه بسیار تأثیر گذاراست.

یکی از بهترین اقداماتی که مدیریت هر مجموعه در راستای خدمت به مشتری برای جذب رضایتمندی هر چه بیشتر مشتریان خود با صرف حداقل هزینه می تواند انجام دهد، اختصاص کارت تخفیف به مشتریان وفادار می باشد.

نرم افزار منطق این امکان را برای کاربران خود ایجاد کرده است، تا با تعریف یک شناسه برای هر مشتری در برنامه و اختصاص کارت هوشمند، در هر خرید (فاکتور فروش) تخفیفات لازم را به صورت اتوماتیک لحاظ کند.

 

  • با ایجاد یک گروه ویژه، در “گروه طرف حساب ها”و تعریف “تخفیف ویژه در فاکتور”، میتوانید مشتریانی که شامل تخفیف می شوند را در این گروه  جای دهید.
  • لازم است که در قسمت “اطلاعات تکمیلی” طرف حساب “کد کارت تخفیف” ثبت شود.
  • هنگام ثبت “فاکتور فروش” و “فاکتور فروش نقدی “با تماس کارت تخفیف مشتری با دستگاه کارت خوان، “کد کارت تخفیف” شناسایی شده و در فاکتور اعمال شده و یا در صورت تمایل برای خرید بعدی ذخیره می گردد.
  • نرم افزار این امکان را به کاربر می دهد که لیست مشتریانی که شامل تخفیف ویژه هستند را در یک پنجره تحت عنوان “لیست طرف حساب های دارای تخفیف ویژه” به صورت کلی مشاهده کند.