مدیریت پروژه منطق (Mantegh Project Management) برای برنامه ریزی پروژه، پیشبرد فرآیند ها، تعیین مسئولیت های هر بخش از پروژه، برنامه ریزی کلیه اجزای پروژه ها و تعیین مسئولیت توسط مدیر پروژه به کار می رود.

این زیرسیستم قابلیت مدیریت بخش های مختلف پروژه را نشان می دهد. کاربرد این زیرسیستم برای سازمان ها گامی هوشمندانه است که منجر به کاهش اشتباهات و مشکلات مربوط به پروژه های سازمان و هزینه ها می شود.

این سیستم از دو بازوی قدرتمند برنامه ریزی و کنترل پروژه بهره می گیرد و لذا به ابزاری کاربردی و قدرتمند برای کنترل زمان، هزینه و مدیریت منابع و نیروی انسانی تبدیل گردیده است.

هدف اصلی منطق، ایجاد بستری مطمئن و مناسب برای مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت برنامه ها، کنترل منابع و … بوده است. سیستم به نوعی طراحی شده که کاربران حتی با کمترین دانش قادر خواهند بود به سادگی پروژه ها، وظایف، منابع و … را برنامه ریزی و بر روند انجام کار پروژه، مسلط بوده و گزارش ها و مستندات خود را مدیریت نمایند.

 

امکانات و قابلیت های زیرسیستم مدیریت پروژه منطق :

 • امکان تعریف پروژه با فازهای مختلف و تخصیص منابع به تعداد دلخواه برای هر کدام
 • انتخاب پروژه­ ها در تمام عملیات مالی ثبت شده در نرم افزار منطق
 • ذخیره فایل های مربوط به هر پروژه
 • امکان گزارش گیری از تمام موارد مالی ثبت شده مربوط به یک پروژه خاص
 • تعریف پروژه­ ها به تعداد نامحدود و تخصیص کد تفصیلی به هر کدام
 • امکان اطلاع از وضعیت پروژه ها برای برنامه ریزی بهتر و روند کار پروژه
 • امکان ثبت و مشاهده تمامی مراحل پروژه اعم از فازها، منابع و تخصیص هزینه های آن پروژه
 • امکان مشاهده کمبودها و موانع رشد پروژه در کوتاه ترین زمان
 • امکان تعیین زمان تقریبی برای هر فاز پروژه
 • امکان تعریف سطوح دسترسی افراد در پروژه های مختلف
 • امکان تعریف نقش های مختلف افراد در پروژه 
 • امکان تعریف کلیه فعالیت ­های مرتبط برای هر فاز پروژه
 • امکان تعریف تقویم پروژه، مدیریت ساعات کاری و تعطیلات در روزهای مختلف هفته و استثنائات
 • مدیریت متمرکز مدارک، اسناد و امکان تعیین ساختار دسته بندی هر گونه فایل در پروژه
 • امکان یادداشت گذاری به تعداد نامحدود برای هر پروژه و امکان تنظیم هشدار