سازمان ها و مؤسسات اقتصادی که در معاملات تجاری خود از ارز های مختلف استفاده می کنند نیاز دارند که عملیات تسعیر ارز براساس استاندارد ها و دستور العمل حسابداری ارزی صورت گیرد. اگرچه نتیجه فعالیت های مالی و اقتصادی مؤسسات به صورت حساب های ریالی نگهداری می شود اما دسترسی به اطلاعات معاملات ارزی، حفظ و نگهداری سوابق نرخ های برابری ارز های مختلف ضروری است.

در حسابداری معاملات ارزی، هدف‌ این‌ است‌ که‌ تسعیر معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ به نحوی‌ صورت‌ گیرد که‌ نتایج‌ آن‌ عموماً با آثار تغییرات‌ نرخ‌ ارز بر جریانهای‌ وجوه‌ نقد واحد تجاری‌ و ارزش‌ ویژه‌ آن‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد و این‌ اطمینان‌ را ایجاد کند که‌ صورتهای‌ مالی‌ تصویری‌ مطلوب‌ از نتایج‌ عملکرد ارائه‌ می‌دهد. همچنین‌، صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌، نتایج‌ مالی‌ و ارتباط‌ اقلام‌ را به گونه‌ای‌ که‌ در صورتهای‌ مالی‌ ارزی‌ قبل‌ از تسعیر نشان‌ داده‌ شده‌ است‌، منعکس‌ کند.

به کمک زیرسیستم حسابداری چند ارزی منطق می‌توانید به راحتی معاملات ارزی و صورت‌های مالی عملیات خارجی سازمان خود را به واحد پول گزارش‌گری ملی تسعیر کرده و به دقت کار انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی درصورت‌های مالی واحد تجاری خود را انجام دهید و گزارش‌های روشنی را به حسابرسان ارائه کنید.

 

از جمله ویژگی های زیر سیستم چندارزی منطق به شرح زیر است:

  • تعریف نامحدود ارزهای مختلف
  • وارد نمودن نرخ مبادلاتی و نرخ مرجع ارز در برابر ریال بصورت روزانه
  • استفاده همزمان از چند ارز در آرتیکل های مختلف یک سند
  • تغییر نرخ برابری قیمت ارز در هنگام ورود اطلاعات در آرتیکل سند
  • امکان تهیه نمودارهای متنوع در تمام فرم ها و ارسال کلیه گزارش ها به اکسل
  • گزارش گردش ارزی حساب ها به تفکیک ارزها به همراه معادل ریاضی آن ها
  • گزارش تراز آزمایشی همزمان ارزی/ ریالی شرکت
  • تعریف نرخ انواع ارزهای مختلف به صورت روزانه
  • تعریف حساب های ارزی و ارائه گزارش گردش ارزی و ریالی حساب ها
  • یکپارچگی کامل با نرم افزار حسابداری منطق