بدیهی است که نقدینگی نقش حائز اهمیتی در اداره یک شرکت دارد. به همین خاطر مدیریت امور مالی اطلاع دقیق از مانده حساب مشتریان و پیگیری منظم وضعیت مطالبات را می طلبد.

 

گزارش مطالبات در نرم افزار منطق شامل مواردی نظیر :

  • مشاهده بدهی و طلب مشتریان و پرسنل شرکت، در بازه زمانی دلخواه با امکان مشاهده ریز اطلاعات هر بدهی یا طلب ( گزارش بدهکارن و بستانکارن )
  • مشاهده بدهی یا طلب گروه خاصی از مشتریان
  • ارسال پیامک با متن دلخواه به تمام مشتریان یا گروهی از آن ها از لیست
  • مشاهده گردش تفصیلی و سابقه طرف حساب ها
  • امکان تسویه در همین پنجره
  • نمایش شماره و شرح آخرین سند