اداره دارایی برخی صنوف و شرکت ها را ( طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم )، مشمول قانون ارزش افزوده نموده است. مؤدیان ( اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ) مؤظف هستند صورت معاملات (خرید و فروش) خود را پایان هر فصل ( طی یک دوره ۳ ماهه ) به سامانه امور مالیاتی ارسال نمایند تا مشمول جریمه نشوند.

به تمامی معاملاتی که در طول یک فصل اعم از خرید و فروش انجام می شود، معاملات فصلی گفته می شود .
لذا برای تنظیم گزارش فصلی باید اسناد و مدارک مالی وجود داشته باشد که ثبت اطلاعات و عملیات های مالی براساس آن ثبت گردد.

 برخی از امکانات گزارش فصلی در نرم افزار منطق :

  • ثبت مشخصات دقیق پرونده ی صنفی مالیاتی در گزارش فصلی
  • تعیین فصل و سال مورد نظر کاربر
  • ریز اطلاعات دقیق خرید و فروش های مربوط به آن فصل
  • تهیه فایل اکسس مطابق با آخرین تغییرات سازمان دارایی برای ارسال TTMS
  • امکان چاپ گزارش

نرم افزار صندوق مکانیزه منطق