گزارش طرف حساب ها یا همان گزارش گیری از مشتریان برای شرکت ها و مؤسسات بسیار حائز اهمیت است. نرم افزار منطق این امکان را به کاربر/مدیر می دهد تا به گزارشات کاملی از مراودات با طرف حساب ها دسترسی داشته باشد.

 

  • اطلاع از آمار خرید و فروش کالا توسط مشتری
  • مشاهده میزان سود هر مشتری
  • مشاهده بیشترین خرید و فروش و نمایش پر سودترین و کم سودترین
  • بررسی یک یا تمام گروه های طرف حساب ها
  • بررسی میزان خرید و فروش یک یا تمام گروه های کالاها توسط مشتریان
  • مشاهده طرف حساب های راکد همراه با فعال یا غیر فعال نمودن
  • گزارش گیری بسیار پیشرفته از طرف حساب ها اعم از مانده، لیست فاکتورها، چک ها و اقلام فاکتورها، همه در قالب یک پنجره