در صورتی که بخواهید به گزارش خاصی دسترسی داشته باشید که به صورت آماده در نرم افزار وجود ندارد، می توانید توسط گزارش ساز پویا آن را ایجاد نمایید.

بدین منظور ابتدا باید جدول مرجع خود را انتخاب نموده، سپس شروط فیلدهای مورد نظر خود را مشخص کرده و در نهایت گزارش شما آماده خواهد شد.

برای استفاده مجدد در آینده می توانید آن را تحت یک نام دلخواه در گروه گزارشات پویا ذخیره نمایید.

 

از جمله قابلیت های گزارش ساز پویا در نرم افزار منطق : 

  • دارای محیط کاربری ساده و آسان
  • امکان ایجاد گزارشات بدون محدودیت در تعداد
  •  امکان ساخت گزارش از تمام اطلاعات ثبت شده در سیستم
  •  امکان مشاهده گزارشات آماری مانند میانگین، میانه و واریانس
  • دارای نمودار درختی برای مشاهده و دسته بندی گزارشات