نرم افزار هوش تجاری منطق با ارائه امکانات گزارش گیری، امکان مدیریت و نظارت بر سازمان را فراهم کرده است.

در واقع با نرم افزار هوش تجاری منطق به تمامی اطلاعات تحلیلی و آنالیزی لازم برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی صحیح و به موقع دسترسی خواهید داشت

 از جمله  قابلیت های گزارشات نموداری پیشرفته نرم افزار منطق : 

  • امکان فیلتر کردن گزارشات
  • امکان مشاهده گزارشات نموداری مقایسه ای از عملکرد بازاریابان
  • امکان مشاهده گزارشات نموداری مستقل از روند خرید و فروش یک کالا
  • امکان مشاهده گزارشات نموداری مقایسه ای ماهانه از میزان فروش گروه اصلی کالاها
  • امکان زمانبندی گزارشات نموداری به صورت روزانه،  هفتگی، ماهانه، فصلی، شش ماهه و سالانه
  • امکان مشاهده گزارشات نموداری مقایسه ای از فروش به چند طرف حساب
  • امکان گزارش گیری نموداری به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی، شش ماهه و سالانه
  • امکان بررسی روند فروش یک کالا به صورت نموداری
  • امکان رسم نمودارهای دایره ای با قابلیت تفکیک با بیش از ۲۰ رنگ