به مبلغ های زیر ۱۰ درصد ارزش افزوده اضافه می گردد.

بسته برنزی کد ۹۲۹: (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال)

 • امکان ارسال و دریافت پیام کوتاه به تمامی بدهکاران و طلبکاران به صورت تک یا گروهی _ارسال متن خاص یا مانده بدهی یا طلب_ و یا انتخاب یک تعداد تصادفی از کل طرف حساب ها با متن دلخواه
 • ارسال تکی و گروهی در لیست شماره موبایل ها
 • ارسال به خریداران و فروشندگان
 • نمایش نام لوگوی اپراتور موبایل در زمان ارسال پیام کوتاه

بسته نقره ای کد ۹۳۰: (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال)

این بسته تمامی امکانات کد ۹۲۹ را دارا می باشد به انضمام :

 • ارسال خودکار به افرادی که زمان اقساط شان فرا رسیده
 • اتاق انتظار جهت پیام های ارسال نشده
 • ارسال خودکار پیام کوتاه بعد از ثبت فاکتور فروش برای همان طرف حساب
 • امکان هشدار و ارسال خودکار پیام در سالروز تولد (درصورت دلخواه)
 • ارسال متن خاص یا ریز اطلاعات فاکتور به طرف حساب جدید و به شماره های داخل دفترچه تلفن به صورت تکی

بسته طلایی کد ۹۳۱: (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال)

این بسته تمامی امکانات کد ۹۳۰ را دارا می باشد به انضمام :

 • ارسال خودکار پیام کوتاه بعد از هر تغییر مالی اعم از تعیین وضعیت چک
 • خرج چک در فاکتور خرید یا هزینه، دریافت چک، خرج تکی و یا لیستی چک
 • پرداخت چک برای هر طرف حساب با تعیین متن دلخواه
 • ارسال گروهی پیام کوتاه به هر تعداد شماره همراه در دفترچه تلفن
 • ارسال پیام کوتاه بعد از انجام دریافت و پرداخت نقدی با ارسال مبلغ مانده بدهی و یا طلب
 • ارسال متن خاص به طرف حساب جدیدی که ثبت نموده ایم
 • نمایش هزینه هر پیام کوتاه نسبت به نوع سیم کارت
 • ارسال پیام کوتاه گزارشات در لحظه ورود به نرم افزار برای مدیران محترم و کاربران مجاز اعم از: تعداد اسناد ثبت شده، تعداد فاکتورها، جمع مبلغ فروش، سود فاکتورهای فروش، سود خالص، چک پرداختی سررسیده، جمع هزینه ها