در این قسمت مدیر می تواند برای ایجاد امنیت بیشتر در برنامه به تعداد دلخواه کاربر تعریف کرده و به هر کاربر طبق نیاز، دسترسی های لازم به قسمت های مختلف نرم افزار را دهد.

 

مدیریت کاربران در نرم افزار منطق شامل امکاناتی نظیر :

  • امکان تعیین حداکثر درصد تخفیفی که یک کاربر می تواند به مشتریان دهد
  • تعیین صندوق و انبار پیش فرض برای کاربران
  • امکان مشاهده یا عدم مشاهده فاکتور های خود و دیگر کاربران
  • مشاهده لیست تماس های مربوط به این کاربر
  • ذخیره اطلاعات ورود و خروج هر کاربر
و بسیاری موارد دیگر