چگونه از سوابق مشتریان خود نگهداری میکنید؟

با ایجاد سیستم یکپارچه مشتریان جهت برنامه ریزی، زمان بندی و کنترل فعالیت های قبل و بعد از فروش سازمان و تعیین اهداف برای آن ها و ایجاد تعامل از طریق ابزارهای ارتباطی می توان به نحو احسنت به مدیریت مشتریان یک سازمان پرداخت.

 

مدیریت مشتریان در نرم افزار منطق شامل امکاناتی نظیر :

۱. تعریف مشتریان حقیقی و حقوقی (احتمالی- قطعی) و نحوه آشنایی آنها

۲. تعریف پرسنل مرتبط با مشتری و ثبت تجربیات مشتریان

۳. امکان ثبت یادداشت برای هر مشتری

۴. امکان پیگیری مشتریان و ثبت تمامی موارد پیگیری

۵. ثبت نیاز و پاسخ دهی به نیاز مشتریان

۶. ثبت ملاقات با مشتری و تعیین ملاقات های آتی

۷. امکان ارتباط با مشتریان و ثبت اطلاعات ارتباط

۸. مشاهده فکس های ارسالی و دریافتی مشتریان

 

آیا از تجربه مشتریان خود استفاده می نمایید؟

تا به حال قرار ملاقات های خود را فراموش نموده اید؟

آیا پیگیری ارتباط با مشتریان دغدغه همیشگی شماست؟

آیا بایگانی نمودن فایل متنی و تصویری از دغدغه های شما می باشد؟