در یک تعریف ساده، قیمت گذاری یعنی تعیین قیمت برای کالا یا خدمت

قیمت گذاری فرایندی مداوم و پیوسته محسوب می شود. این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است.

در واقع قیمت گذاری با هدف “به حداکثر رساندن سود، افزایش سهم بازار ،رهبری کیفیت، ادامه حیات و یا افزایش قیمت بازار” صورت می گیرد.

 

از قابلیت ها ی قیمت گذاری و تحلیل سبد کالا در نرم افزار منطق :

 • امکان قیمت گذاری بر روی یک محصول، یک کالا، مجموعه ای از کالاها و مجموعه ای از محصولات
 • دارای بیش از ۲۰ استراتژی قیمت گذاری
 • محاسبه خودکار قیمت پس از انتخاب استراتژی
 • امکان ثبت قیمت برای یک منطقه خاص
 • امکان ثبت قیمت برای یک بازار خاص
 • امکان تاثیر دادن هزینه های مرتبط در قیمت گذاری و اضافه کردن هزینه به قیمت نهایی
 • امکان گزارشگیری برمبنای کالاها یا محصولات
 • امکان گزارشگیری زمانی
 • داشبورد زمانی برای زمان بندی قیمت گذاری
 • گزارش گیری نموداری از وضعیت سود محصولات بعد از انتخاب استراتژی

 

قابلیت های آتی :

 • محاسبه سود بدست آمده از هر استراتژی
 • تحلیل هر استراتژی و تایید یا رد استراتژی مورد نظر
 • پیشنهاد استراتژی به صورت خودکار
 • تحلیل ریسک استراتژی انتخاب شده
 • تاثیر بهای ضایعات بر روی قیمت نهایی محصول

 

نمود در دنیای بیرون :

 • در بسیاری از کارواش ها، شستشوی ماشین به تنهایی ۲۰۰۰ تومان، شستشو به همراه واکس زدن ۴۰۰۰ و کلیه خدمات در یک پکیج ۶۰۰۰ تومان (قیمت گذاری خط محصول)
 • یکی بخر دو تا ببر (قیمت گذاری پیشبردی)
 • در قیمت هایی مثل ۹۹۰ تومان که به جای ۱۰۰۰ تومان روی کالایی گذاشته می شود و یا تمام کالاهای این مغازه ۱۰۰۰ تومان (قیمت گذاری روانشناسی)