در بخش طرف حساب ها در نرم افزار منطق کاربر می تواند مشتریان، خریداران و به طور کلی طرف حساب های خود را در گروه بندی های مختلف و دلخواه ثبت نماید.

 

 • تعریف درصد تخفیف برای هر طرف حساب و نیز درصد پورسانت (طرف حساب های پیشرفته)، به صورت مجزا و اعمال در فاکتورهای آن طرف حساب
 • تعیین حد اعتبار برای هر طرف حساب ( همراه با پیغام اتوماتیک برنامه در صورت ثبت فاکتور فروش نسیه یا چک بیش از حد اعتبار تعریف شده)
 • برقراری تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و فکس از پنجره لیست طرف حساب ها (با خرید امکان مربوط به هر کدام)
 • اختصاص قیمت فروش خاص به هر طرف حساب (ویرایش فروشگاهی جامع به بالا)
 • تعریف کلاس قیمت برای هر طرف حساب (ویرایش پخش به بالا)
 • تخصیص کارت تخفیف با مبالغی خاص به طرف حساب و اعمال آن در فاکتور (با خرید امکان)
 • تعریف ضامن برای هر طرف حساب
 • درج مشتریان بد حساب یا ورشکسته در لیست سیاه، با تنظیم و مشاهده پیغام خاص به هنگام ثبت سند
 • فایل خروجی با فرمت Excel از لیست طرف حساب ها و مشخصات آن ها
 • گزارش سابقه طرف حساب، در بازه زمانی معین و قابلیت چاپ  اعم از : فاکتور / دریافت و پرداخت / چک با جزیی ترین اطلاعات و امکان رأس گیری (ویرایش پخش به بالا)  /  کلیه مراودات (ویرایش  فروشگاهی ساده به بالا) / کالا / کالای امانی  (ویرایش فروشگاهی جامع به بالا)  / پیام کوتاه ( با  خرید امکان)
 • امکان مشاهده گردش دفتر تفضیلی (ریز حساب) طرف حساب