سیستم ثبت اموال و دارایی در نرم افزار حسابداری

سیستم ثبت اموال و دارایی در نرم افزار حسابداری مدیریت دارایی های ثابت یک اداره یا سازمان می باشد که بیشترین سرمایه را به خود اختصاص میدهد و هر مدیری خواستار اطلاع از وضعیت آن است.

 

از جمله امکانات سیستم ثبت اموال و دارایی در نرم افزار حسابداری منطق :

  • ثبت اطلاعات دقیق مربوط به دارایی با امکان گزارش گیری
  • ثبت اموال و دارایی با مشخص نمودن طرف حساب خریداری شده و اطلاع از باقی مانده حساب و چک های پرداختی
  • مشاهده لیست دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
  • ثبت اطلاعات کلی و جزئی اموال
  • مشاهده اموال اسقاطی
  • مشاهده مکان استقرار اموال
  • محاسبه استهلاک  از تاریخ خرید تا پایان عمر مفید / به صورت خودکار یا از تاریخ مورد نظر کاربر
  • جدول استهلاک دارایی در سالهای مختلف
  • امکان در نظر گرفتن استهلاک مستقیم، نزولی و بدون استهلاک برای دارایی های استهلاک ناپذیر مانند زمین و…
  • نمایش استهلاک سنوات، انباشته، جاری و ارزش دفتری در سال جاری