اکنون که در اقتصاد جهانی، مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند، شرکت ها دیگر نمی توانند به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند. بلکه باید همه فعالیت و توانمندی های خود را متوجه رضایت مندی مشتری کنند، چرا که تنها منبع برگشت سرمایه، مشتریان هستند.

بنابراین نخستین اصل در دنیای کسب و کار امروزی ایجاد ارزش های مشتری پسند است.

شما می توانید با یک دسته بندی هدفمند، مشتریان سودمند خود را شناسایی کرده و با ارائه مزیت های سودمند به سوی جذب مشتری بیشتر و در نتیجه سود بیشتر حرکت کنید.

از جمله قابلیت های دسته بندی مشتریان (هوش تجاری):

  • امکان تعریف تعداد نامحدود دسته بندی
  • امکان تعیین چند تعریف برای یک دسته خاص از طرف حساب ها
  • امکان تعریف مزیت ها و محرومیت ها برای هر دسته از طرف حساب ها
  • امکان مشاهده لیست طرف حساب های عضو هر دسته بندی
  • امکان ارسال پیام کوتاه به طرف حساب های عضو هر دسته بندی
  • چاپ کارت عضویت طلایی، نقره ای، برنزی و … برای طرف حساب ها
  • تغییر رنگ نمایش طرف حساب های هر دسته
  • تعیین حد اعتبار چکی و نسیه برای طرف حساب های هر دسته
  • نمایش گزارشات تحلیلی درخصوص تفکیک سهم مشتریان در سود دهی سازمان

 

تخصیص کارت

در این قسمت نرم افزار به شما قابلیت طراحی دلخواه بر روی کارت های عضویت را ارائه می دهد. شما می توانید کارت های دلخواه خود را طراحی کرده و با ارائه آن به مشتریان خود، گامی موثر در جهت کسب وفاداری مشتریان بردارید.