اولین نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری ایرانی (با استفاده از این نرم افزار می توانید محاسبات آماری ساده را رایگان انجام دهید.)

  • برای دانلود نرم افزار تتا (تجزیه و تحلیل آماری) اینجا کلیک نمایید. (باید فایل پیش نیاز را نیز از اینجا دانلود و نصب نمایید)
  • برای مشاهده توضیحات نرم افزار تتا (تجزیه و تحلیل آماری) اینجا کلیک نمایید.