برای کاربران منطق لینک مستقیم دانلود ابزارهای کاربردی به تفکیک قرار داده شده، که می توانید با یک کلیک دانلود و استفاده نمایید .

 • برای دانلود نرم افزار ارتباط از راه دور Supremo اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود نرم افزار ارتباط از راه دور AnyDesk اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود نرم افزار ارتباط از راه دور Ammyy Admin اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود نرم افزار ارتباط از راه دور Aero Admin اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود آخرین نسخه نرم افزار Team Viewer اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود نرم افزار کمکی ارتباط از راه دور Team Viewer اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود نرم افزار WinRar اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود فایل نصبی .Net Framework4 اینجا کلیک کنید (برای نصب منطق احتیاجی به این مورد نیست)
 • برای دانلود ابزار Wifi Guard اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود نرم افزار Nitro (مشاهده و مدیریت فایل های PDF) اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود نرم افزار FoxitReader (مشاهده و مدیریت فایل های PDF) اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود نرم افزار فشرده ساز فایل های PDF اینجا کلیک کنید.
 • برای دانلود نرم افزار نصب درایور کالر آیدی اینجا کلیک کنید.