شرکت شبیه سازان منطق

تولید کننده نرم افزار های حسابداری (شماره ثبت : ۱۴۰۶۸)

آدرس دفتر مرکزی : کرج، خیابان برغان(مفتح)، نبش کوچه هاشمی نژاد ،پلاک ۱، ساختمان حاتم، طبقه پنجم، واحد ۸

کدپستی : ۳۱۵۴۷۵۴۹۶۱

شماره تلفن های تماس :

۰۲۶-۳۲۴۰۳۸۰۰                 ۰۲۶-۳۲۴۰۳۸۰۱

۰۲۶-۳۲۴۰۳۸۰۲                 ۰۲۶-۳۲۴۰۳۸۰۹

۰۲۶-۳۲۲۸۴۶۷۴

تماس :    شنبه تا چهارشنبه ۹ الی۱۷     پنج شنبه ۹ الی ۱۳

دپارتمان فروش : ( شماره داخلی۱ الی۲)
دپارتمان پشتیبانی نرم افزار : ( شماره داخلی۳ الی۶)

دپارتمان فروش و بازاریابی : sales [at] logicsims.ir

دپارتمان رضایت مشتریان : crm [at] logicsims.ir

اطلاعات : info [at] logicsims.ir

شماره حساب بانک ملی برای پرداخت سفارشات : ۰۳۵۶۹۴۵۸۴۰۰۰۱

شماره کارت : ۱۹۰۲-۹۹۹۶-۹۹۱۸-۶۰۳۷  / به نام شرکت شبیه سازان منطق