بخش انبارداری برنامه منطق در واقع شامل انبارها، کالا ها و عملیات مربوط به آن ها می شود.

انبار ها :

 • معرفی و ثبت انبار با ذکر نام انباردار و اطلاعات مربوط به آن / به تعداد دلخواه (ویرایش فروشگاهی جامع به بالا)
 • امکان جابه جایی کالا بین انبار ها
 • قابلیت تهیه گزارشاتی کامل از انبارها اعم از : کاردکس کالا، گردش کالا، موجودی کالا ها در انبار و …
 • امکان جابه جایی کالا بین انبار شعب (با خرید امکان)

کالاها :

کاربر می تواند به تعداد دلخواه کالا در دو یا سه سطح، در گروه بندی مختلف تعریف نماید

 • مشاهده لیست کالا ها همراه با ریز اطلاعات هر کالا با امکان تعریف، ویرایش و حذف
 • امکان ایجاد QRCode و بارکد با فرمت EAN13 از داخل نرم افزار منطق
 • ایجاد بارکد های معنی دار برای کالاهای بدون بارکد با قابلیت چاپ بارکد
 • انتقال کالاها به صورت تکی یا گروهی، از گروهی به گروه دیگر
 • افزایش یا کاهش قیمت فروش به صورت گروهی
 • تعیین درصد تخفیف سطری برای هر کالا
 • امکان تعیین رنگ و سایز برای هر کالا و انتخاب آن کالا در فاکتور
 • امکان تعریف واحد دوم برای کالاها
 • تعریف کالای آلیاس (کالا با واحدی دیگر) به طور مثال : خرید کالا بصورت کیسه ای و فروش به صورت بسته ای
 • مشاهده گزارشات مربوط به کالاها اعم از :  گردش کالا / کاردکس کالا / گزارش خرید و فروش روزانه / نمودار ماهانه و روزانه فروش کالا / آمار خرید و فروش کالا ها و …
 • هشدار کسری و یا فزونی کالا بصورت اتوماتیک ( با تنظیم حداقل و حداکثر برای هر کالا)