امروزه با توجه به گسترش زیرساخت های ارتباطی و عمومی شدن استفاده از اینترنت و همچنین گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی، مردم در سراسر دنیا ساعت های طولانی را در اینترنت و فضای مجازی سپری می نمایند و این نفوذ روز به روز گسترش پیدا می نماید.

درحال حاضر طراحی سایت به یک امر بسیار حرفه ای و پیچیده تبدیل شده است و یک فعالیت گروهی و ترکیبی از استفاده هنرمندانه از چند تخصص حرفه ای درکنار هم می باشد.

طراحی وب سایت به صورت اختصاصی با چشم اندازهای استراتژیک باعث میشود تا ارتباط بیشتری میان مشتریان و سازمان مورد نظر ایجاد شود. و با توجه به اهداف، نیازمندیهای مشتری و نوع فعالیت صورت می پذیرد.

با توجه به افتخار همکاری شرکت شبیه سازان منطق در طی سالهای متمادی با اتاق های اصناف و اتحادیه های زیر مجموعه ی آنها و در راستای این همکاری و همچنین پویش بزرگ شکست کرونا، شرکت منطق در نظر دارد با طراحی وب سایتی مختص هر اتحادیه با توجه به امکانات مورد نیاز که متصل به نرم افزار اتحادیه ها می باشد تا حد امکان حضور فیزیکی اعضا را در محل اتحادیه کاهش داده و همینطور باعث کاهش ترافیک کاری و صرفه جویی در زمان اعضا،کارکنان محترم و سرعت بخشیدن به روند کار شود.

از جمله امکاناتی که هر اتحادیه میتواند روی وب سایت خود داشته باشد:

ثبت نام اعضا و ثبت تمامی مشخصات هر عضو

بارگذاری مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

دریافت حق عضویت

راهنمای دریافت جواز

قرار دادن اخبار مربوط به اتحادیه ها و واحد های صنفی بر روی سایت

قرار دادن بخشنامه ها و مصوبات بر روی سایت

و …