در این نسخه  محیط اصلی برنامه کاملاً تغییر کرده و تمام قسمت های مختلف برنامه بازنویسی شده است.

امکانات بسیاری در قسمت های مختلف برنامه اضافه شده است، برخی تغییرات مهم عبارتند از :

۱٫ در هنگام طراحی جدول شرح در متن توضیح در داخل خانه نوشته می شود.

۲٫ در هنگام طراحی جدول، توضیح در بالای جدول نمایش داده می شود.

۳٫ در جدول کلاسیک بمی توان بجای خانه های پر یک تصویر کوچک قرار داد.

۴٫ فونت اعداد و سوالها در هنگام خروجی قابل تعریف است.

۵٫ امکان دادن خروجی با پسوندهای Tiff و Gif و JPEG، همراه با امکان تعیین Resolution توسط کاربر.

۶٫ خانه های سه تایی در جداول شرح در متن.

۷٫ امکانات بیشتر در مدیریت الگو ها (چرخش و قرینه کردن).

۸٫ امکانات بیشتر در مدیریت کلمات.

۹٫ امکان چرخاندن و برعکس کردن (Mirror) جداول.

۱۰٫ امکان تصویر گرفتن از جواب جداول شرح در متن بدون شرح و با شرح.

۱۱٫ هر کلمه دارای ۶ توضیح است و هر توضیح دارای یک تخصص.

۱۲٫ در هنگام طراحی جدول وقتی ماوس روی خانه ای می رود، بالای جدول می نویسد که چند کلمه در پایگاه داده به آن خانه می خورد.

۱۳٫  امکان تعیین اینکه کدام توضیح کلمه برای یک خانه استفاده شود (در جداول شرح در متن).

۱۴٫ حداکثر اندازه خانه ها ۴۰ در ۴۰ شده است.

۱۵٫ امکان کار همزمان در تمام قسمت ها.