از نسخه ۱٫۶۵ در نرم افزار حسابداری منطق امکان ارسال پیام کوتاه بصورت دستی(تکی، گروهی، از/ تا شماره…) و هوشمند (ارسال پیام بعد از ثبت هر سند مالی یا اطلاع بابت سررسید قسط و تاریخ های خاص) اضافه شده است.

سامانه پیامکی در نرم افزار منطق

بسته های پیام کوتاه منطق