هزینه ها :

در این قسمت از برنامه کاربرمی تواند کلیه هزینه های سازمان خود مانند : هزینه آب، برق، تلفن، اجاره محل، شارژ و … را وارد نماید.

به این ترتیب برای تمامی این هزینه ها سندی ثبت می شود تا برای محاسبه سود و زیان، لحاظ گردد.

  • امکان ثبت هزینه های مربوط به هر بخش در نرم افزار با قابلیت گزارش گیری های دقیق
  • قابلیت ثبت هزینه ها به دو صورت نقد و چک
  • امکان مربوط نمودن هزینه ها به محصولات (در صورت خرید امکان محصولات CRM)
  • امکان مربوط نمودن هزینه ها به پروژه ها (از ویرایش فروشگاهی ساده)
  • قابلیت جستجوی هزینه در لیست هزینه ها با فیلتر با امکان مشاهده سند مربوطه
  • امکان چاپ لیست هزینه ها بدون محدودیت در انتخاب سایز کاغذ

 

درآمد ها :

نرم افزار منطق این امکان را به کاربر می دهد تا درآمد های سازمان خود را به صورت نقدی و چکی ثبت نمایید. مانند درآمد فروش ضایعات، سود بانکی و…

با ثبت درآمد ها، بصورت اتوماتیک به سود سازمان اضافه می شود.

  • قابلیت جستجوی درآمد در لیست هزینه ها با فیلتر با امکان مشاهده سند مربوطه
  • امکان چاپ لیست هزینه ها بدون محدودیت در انتخاب سایز کاغذ