گزارش موجودی کالاها در انبار نرم افزار منطق شامل مواردی نظیر :

 

  • جستجوی کالاها بر اساس گروه کالا یا جزئی ترین مشخصات هر کالا
  • نمایش کالاهای با موجودی
  • مشاهده موجودی کالاها در تمام انبارها یا یک انبار خاص
  • تعریف کالای جدید یا ویرایش مشخصات کالا در همین گزارش
  • امکان چاپ، تهیه فایل خروجی با فرمت Word/Excel  از گزارش و یا ارسال از طریق فکس به شماره دلخواه