اداره دارایی برخی صنوف و شرکت ها را مشمول قانون ارزش افزوده نموده و آن ها باید صورت معاملات (خرید و فروش) خود را پایان هر فصل به سایت اداره دارایی ارسال نمایند تا مشمول جریمه نگردند؛

نرم افزار منطق برای جلوگیری از جریمه شدن کاربران خود گزارشی تحت عنوان گزارش فصلی در منوی گزارشات خود قرار داده که از امکانات زیر برخوردار است :

 

  • ثبت مشخصات دقیق پرونده ی صنفی مالیاتی در گزارش فصلی
  • تعیین فصل و سال مورد نظر کاربر
  • ریز اطلاعات دقیق خرید و فروش های مربوط به آن فصل
  • تهیه فایل اکسس با آخرین تغییرات سازمان دارایی برای ارسال TTMS
  • امکان چاپ گزارش