گزارشات خرید و فروش در نرم افزار منطق شامل مواردی نظیر :

 

 • گزارش خرید و فروش روزانه کالا به تفکیک کاربر ثبت کننده
 • نمایش فروش کالا/خدمات هربازاریاب در بازه زمانی دلخواه
 • گزارش خرید و فروش یک کالا یا تمام کالاها در بازه زمانی دلخواه
 • نمایش کالاهای مرجوعی
 • چاپ لیست، ارسال گزارش از طریق فکس و تهیه فایل خروجی با فرمت Excel/Word
 • نمایش کالا/ خدمات  فروخته شده به یک طرف حساب خاص
 • گزارش فروش خدمات، در یک بازه زمانی دلخواه
 • گزارش فروش ضایعات در تاریخ مورد نظر کاربر با امکان چاپ
 • گزارش آمار خرید و فروش کالا با کسر تخفیفات و مرجوعی ها
 • نمایش کالا در یک انبار خاص یا تمام انبار ها
 • مشخص نمودن آمار کالاهایی که از یک طرف حساب خاص خریداری شده یا به فروش رفته
 • مشاهده بیشترین فروش، بیشترین خرید، پرسود ترین و کم سود ترین