بعد از گذشت چهار سال از نسخه یک، در ابتدای سال ۹۲ نسخه ۲ نرم افزار حسابداری منطق آماده عرضه می باشد.

نسخه ۲ را می توانید از داخل خود نرم افزار منطق منو “درباره منطق ” گزینه “دانلود آخرین نسخه” دریافت نمایید.